O nás
O nás

Proč právě my?

Hlavní výhodou firmy Janustav je skutečnost, že má minimální režijní náklady, dokáže využít přebytku stavební techniky a lidských zdrojů k získání dostatečných prostředků, pro co nejhladší průběh realizace. Ve společnosti působí zejména nadšenci, kteří věří, že lze i ve stavebním průmyslu, který má značně pošramocenou pověst, podnikat slušně. V řadě případů se jedná i o logické vyústění práce projektanta, který se snaží mít kontrolu nad „svým“ výtvorem po celou fázi jeho vývoje a nenechat ho dotvořit způsobem provádění stavebních firem, jejichž záruka za kvalitu provedených prací je po dvou, třech letech pryč a tím často končí jejich zájem o stavební dílo.

V našich řadách ovšem najdete i ostřílené veterány s 21 lety praxe na trhu s nemovitostmi, financováním, dotačními tituly, engineeringem ve všech krocích při provádění stavby od její architektonické části až po realizaci stavby a její zkolaudování.

Ohlédnutí

Máme za sebou několik zdařilých realizací, které probíhaly v letech 2012-2014 pod hlavičkou spřátelených společností. Spolupracujeme s prověřeným týmem řemeslníků a dodavatelů. V případě vašeho zájmu můžeme nabídnout prohlídku konkrétní realizace. Za firmou JANUSTAV s.r.o. stojí ekonomicky silný společník, který dříve býval naším klientem a uvěřil v životaschopnost naší práce a cílů. Díky tomu můžeme ekonomicky zvládnout financovat průběh výstavby RD a plně poskytovat servis, jako běžné stavební společnosti. Jméno společnosti je odvozeno od řeckého boha Janus, který byl znamením změny. A my věříme, že JANUSTAV touto změnou může být.

Ceny? Záleží na vás.

Vy si vyberete dům, jaký byste chtěli. My vám připravíme konkrétní nabídku na klíč a poté můžeme s cenou případně hýbat dle vašeho uvážení. Na tvorbu cen mají vliv i sezonní výkyvy, což je i určitá míra nejistot. Nejistoty jsou i v samotném průběhu realizace, která je často ovlivněna počasím a klimatickými poměry. To vše se dá eliminovat vhodným a včasným načasováním průběhu výstavby. Dále se do cen promítá nutnost zajištění stavby. Někde nelze ponechat stavbu bez trvalého dozoru, neboť se stává terčem nájezdů loupežníků a jim podobných.

Částečným řešením je realizovat stavbu jen v nezbytném rozsahu a zbytek si jako investor dokončíte v průběhu postupného zabydlování. Pokud vám některá část z naší nabídky přijde nadhodnocena a my nebudeme schopni vylepšit nabídku, můžeme se domluvit, že formou subdodávky si dané práce zajistíte přes někoho jiného.

Příkladem může být jeden náš klient, který pracuje ve společnosti zajišťující elektromontáže, a zde skutečně nejsme schopni konkurovat jeho možnostem. Dodáváme mu tedy pouze stavební připravenost (provedení postupů a drážek ve zdivu apod.) a on si zajistí dodávku materiálu, osazení, propojení kabelů apod. Pak je jen nutné sladit koordinace jednotlivých profesí, ale je to možná cesta.